Insinööriopintoihin suoraan ylioppilaskokeen arvosanalla

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ottaa tänä keväänä ensimmäistä kertaa käyttöön insinöörien suoravalinnan.

Päiväopetuksena toteutettaviin tekniikan alan koulutuksiin voidaan valita ylioppilastutkinnon suorittaneista ja tänä keväällä suorittavista hakijoista opiskelijoiksi kaikki ne, jotka ovat saaneet tai saavat pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta vähintään arvosanan C tai lyhyen matematiikan ylioppilaskokeesta vähintään arvosanan E.

Jos arvosanavaatimuksen täyttävä hakija hakee SAMKin tekniikan alan koulutukseen ensimmäisellä hakutoivesijalla, hänet valitaan kyseiseen koulutukseen opiskelijaksi ilman valintakoetta.