Inventointi etenee Raumalla

Vanhaa Raumaa osaa arvostaa jokainen raumalainen. Mutta moniko tulee miettineeksi, että Raumalta löytyy muitakin mielenkiintoisia ja arvokkaita alueita.

– Rauma on poikkeuksellinen kaupunki. Täällä on monia hyvin säilyneitä ajallisia kokonaisuuksia, projektitutkija Olli Joukio Satakunnan Museosta toteaa.

Joukio nostaa esimerkkeinä Nummen alueen, Kalliokadun kokonaisuuden ja 1950-luvulla rakennetut asuinalueet.

Kevään aikana onkin tarkoitus inventoida Vanhan Rauman maailmanperintökohteen suoja-alueen rakennuksia. Käytännön työn tekevät Satakunnan Museon projektitutkijat Kirsi Niukko ja Joukio. Selvitys tehdään Rauman kaupungin tilauksesta, ja se liittyy valmisteilla olevaan osayleiskaavaan.

Varsinainen Vanha Rauma on alue, joka aikanaan oli rajattu tulliaidalla. Vanhan Rauman erottaa muusta alueesta vuosiluku 1808. Niinpä esimerkiksi Vanhaan Raumaan usein mielletty Onnelan alue ei ole virallista Vanhaa Raumaa, koska se on rakennettu vasta 1900-luvun taitteessa. Onnela onkin yksi alue, joka nyt inventoidaan.

Koko suojavyöhykettä ei nyt inventoida, vaan alueesta on valittu edustavia osia. Osa inventoidaan alueina, osassa tehdään rakennuskohtaiset selvitykset.

– Nyt inventoidaan kohteita, joita ei ole ennen tutkittu. Niinpä muun muassa maakuntakaavaan merkityt arvokkaat kohteet on jätetty inventoinnin ulkopuolelle, Kirsi Niukko huomauttaa.

Inventoinnissa rakennukset ja pihapiirit valokuvataan ja kohteista täytetään lomakkeet.