Isokarissa tehdään tilaa ketokasveille

Selkämeren kansallispuiston eteläpäässä aherretaan tällä viikolla kasvillisuuden hyväksi.

WWF:n vapaaehtoiset talkooleiriläiset raivaavat umpeenkasvaneita ja -kasvavia laidunalueita, ketoja, nummia ja hakamaita. Tarkoituksena on tehdä lisää tilaa paahteista ympäristöä vaativille lajeille.

- Isokarin viimeistään 1600-luvulta alkanut laidunkäyttö ja perinteiset saaristolaiselinkeinot ovat luoneet arvokkaita perinneympäristöjä, joiden kunnostusta talkoilla jatketaan, kertoo suunnittelija Tiina Jalkanen Metsähallituksen luontopalveluista.

Noin kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista elää perinneympäristöissä. Ne eivät säily ilman perinteisen maatalouden jatkumista tai sen vaikutuksia mukailevia hoitotoimia.

Isokarissa kunnostustöitä tehdään osana EU:n rahoittamaa Paahde-LIFE-hanketta.

Talkooleiri huipentuu lauantaina vietettävään Suomen luonnon päivään ja muinaistulien yöhön.