Itsenäiset seurakunnat lopetetaan ja tilalle tulossa seurakuntayhtymät

Itsenäiset seurakunnat loppuvat ja tilalle tulevat seurakuntayhtymät. Muutos toteutuu vuoden 2015 alussa, mikäli kirkkohallituksen esitys menee kirkolliskokouksessa läpi. Tarve talouden kanssa painivien seurakuntien kuntaliitoksiin poistuu ja kaikki seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymään.

Kehittämistyössä on otettu huomioon yhteiskunnastakin nousevat väestön ikääntymisen, muuttoliikkeen, kirkon jäsenkehityksen, ihmisten uskonnollisuudessa tapahtuvien muutosten tai esimerkiksi uusyhteisöllisyyden tuomat haasteet.

Tavoitteena on yhtymämalli, jonka rakenteet palvelevat jatkossa parhaiten sekä seurakuntien elämää että seurakuntalaisten hengellistä etsintää. Seurakuntien omat näkemykset ovat olleet tärkeässä roolissa mallin kehittämistyössä.

Uusi seurakuntayhtymä 2015 koostuu seurakunnista, jotka nähdään kirkon elämän ja toiminnan perusyhteisöinä. Ne ovat alueellisesti rajattuja, kirkon jäsenistä muodostuvia kuulumisyhteisöjä. Seurakunnissa on oma kirkkorakennus, seurakuntaneuvosto luottamushenkilöelimenä ja oma kirkkoherra.