Itsenäisyydenkadun liikennejärjestelyt jatkuvat vielä kolmisen viikkoa Raumalla

Itsenäisyydenkadun ajoneuvoliikenne on ollut katkaistuna helmikuun lopusta alkaen.

Sulkemisjärjestelyt jatkuvat vielä viikolle 15 saakka.

Poikkeukselliset liikennejärjestelyt liittyvät Sorkantien eteläpuolen vesihuoltolinjan rakentamiseen.

Vesijohtolinjojen liitoskohtiin on jouduttu tekemään ennakoitua suurempia muutoksia, jotka ovat viivästyttäneet alkuperäistä aikataulua. 

Vesihuoltolinjan vierelle asennetaan myös eri operaattoreiden putkituksia ja kaapeleita.

Kiertotie Itsenäisyydenkadulle kulkee Huuhkajantien kautta.

Itsenäisyydenkadun sulkeminen ei koske kyseisen kadun kevytliikenneväylää.