Itsenäisyydenkatu avataan liikenteelle ensi viikolla

Itsenäisyydenkadun ja Sorkantien liittymäalueen putkistojen liitostyöt on saatu päätökseen. Itsenäisyydenkadulla ja Kuovinkuja liittymäalueella vesihuollon kaivutyöt vielä jatkuvat.

Itsenäisyydenkatu avataan liikenteelle ensi viikon alkupäivinä.

Katutoimi aloittaa ensi maanantaina myös sadevesilinjan rakentamistöiden valmistelut Sorkantien länsipuolella välillä Leikarinkaari – Itsenäisyydenkatu. Työ kestää arviolta viikolle 18 saakka.

Sorkantien katutilaa joudutaan putkilinjan rakentamisen aikana kaventamaa ja Papinpellon puoleinen kevytliikenneväylä joudutaan sulkemaan ko. osuudella. Korvaava reitti kävelijöille ja pyöräilijöille järjestetään Sorkantien eteläpuolelle suoja-aidoilla rajattuna. Kevyen liikenteen väylän puolenvaihto on Sorkantiellä Itsenäisyydenkadun liittymän kohdalla.

Liikennejärjestelyistä johtuen Sorkantiellä on 30 km/h nopeusrajoitus välillä Itsenäisyydenkatu - Leikarinkaari (tynnyritehtaan liittymä).

Kaukolämpölinjan rakentaminen Sorkantieltä Riekkopolulle alkaa myös kevään aikana, kun vesihuoltotyöt alueella on saatu päätökseen. Ajoneuvoliikenne kaukolämpötyömaan läheisyydessä pyritään hoitamaan työmaasilloilla.

Rauman kaupungin katutoimen rakentamistyö Sorkantien eteläpuolella valmistuu kesäkuun aikana.