Itsesäätelykykyiset varusmiehet ovat tutkimuksen mukaan muita kovempikuntoisia

Helsingin yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan varusmiehet, joilla oli korkeampi itsesäätelykyky, olivat myös muita kovemmassa fyysisessä kunnossa. Yhteys säilyi, vaikka analyyseissä otettiin huomioon, että korkeamman itsesäätelyn omaavat raportoivat liikkuvansa enemmän ja olivat hoikempia.

- On mahdollista, että korkeamman itsesäätelykyvyn omaavat ihmiset treenaavat kovempaa, sanoo tutkimuksen tehnyt Marja Kinnunen.

Tutkimuksen mukaan korkeampi itsesäätelykyky on yhteydessä myös terveellisempiin ruokailutottumuksiin.

- He kokivat pystyvänsä syömään terveellisesti arjen haasteista huolimatta erilaisissa tilanteissa, tykkäsivät kasvisten mausta ja uskoivat kasvisten syönnin olevan hyväksi terveydelleen. Varusmiehet myös suunnittelivat syömistänsä enemmän, Kinnunen kertoo.

Väitöskirjassa on analysoitu tietoja yhteensä 1 824 varusmieheltä. Tutkimus toteutettiin THL:ssä ja on osa Varusmiesten ruokailutottumukset (VaRu) -hanketta. Aineisto kerättiin vuosina 2007-2009.

VTM Marja Kinnunen väittelee 27.1. Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.