Järeän luokan investoinnit käyntiin Rauman satamassa

Rauman sataman suunnittelemista kahdesta suurinvestoinnista ensimmäinen, konttisataman laajennus, käynnistyy jo tänä syksynä. Satamayhtiön hallitus on tällä viikolla päättänyt, että hanke voidaan käynnistää läjitysaltaan rakentamisella Sampaanalanlahden suulle.

Rauman konttisataman laajennus kohottaa konttien käsittelykapasiteetin jopa 500 000 konttiyksikköön vuodessa. Nykyisellään volyymi on 280 000 yksikköä.


Kaiken kaikkiaan satama investoi konttisatamahankkeeseensa 21,5 miljoonaa euroa. Toinen suurista hankkeista, Rihtniemen laivaväylän syventäminen, käynnistyy ensi keväänä sataman ja Liikenneviraston yhteishankkeena, kuten Länsi-Suomi keskiviikkona kertoi. Sataman osuus väyläsyvennyksestä on yhteensä 16 miljoonaa euroa syvennyksen vaatimat laiturityöt mukaan luettuna. 

Konttisataman laajennustöiden vaikutukset ulottuvat myös entisen telakan alueelle. Nykyisen Seaside Industry Parkin alueelta louhitaan kalliota, josta Sampaanalanlahden altaan reunat rakennetaan. Työ toteutetaan pääosin nykyisen teollisuuspuiston alueen suunnasta.