Järjestöt peräävät kuntia takaamaan nuorille harrastusmahdollisuuksia

Esimerkiksi maksuttomat ja ainakin osittain kaikille avoimet lähiliikuntapaikat ovat niin nuorille kuin toimintaa järjestäville järjestöille tärkeitä. Kuva: Juha Sinisalo

Yli kolmannes nuorista on jättänyt aloittamatta jonkin harrastuksen rahanpuutteen vuoksi.

Tuoreen tutkimuksen mukaan liikunnan muodot, joita voidaan harrastaa omaehtoisesti milloin ja missä vain, ovat nuorten keskuudessa suosituimpia.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen varallisuudesta riippumatta. Allianssin jäsenjärjestöt vaativat, että kunnissa ryhdytään toimiin.

Kuntapäättäjillä on vastuu varmistaa, että nuorilla on maksuttomia matalan kynnyksen harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia.

Kuntien on panostettava kaikille avoimiin ja maksuttomiin harrastustiloihin.

Kuntien on otettava käyttöön harrastustakuu esimerkiksi tarjoamalla nuorille harrastusseteleitä, joiden käyttötarkoituksen nuori voi valita.

Kuntien tulee tukea tahoja, jotka jo tarjoavat nuorille harrastusmahdollisuuksia sekä täydentää tarvittaessa tarjontaa.

Nuoriso- ja kasvatusjärjestöt ovat tyytyväisiä, että opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta, jolla jokaiselle lapselle ja nuorelle turvattaisiin mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen.