Järjestöt vetoavat OL4:n jatkoajan puolesta

Kotimaiset järjestöt vetoavat siihen, että Olkiluodon neljännelle ydinvoimalalle myönnettäisiin sille anottu jatkoaika.

Suomen eduskunta antoi vuonna 2010 myönteisen periaatepäätöksen TVO:n neljännen ydinvoimalaitoksen rakentamiselle.

Luvan voimassaoloaika päättyy kesäkuussa 2015. Olkiluoto 3:n viivästyminen on kuitenkin johtanut siihen, että Olkiluoto 4:n aikataulu on muuttunut.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Ammattiliitto Pro ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Energiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metallityöväen liitto ry, Metsäteollisuus ry, Paperiliitto ry, Rakennusliitto ry, Rakennusteollisuus ry, Sähköliitto ry, TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto ry ja Teknologiateollisuus ry.

Allekirjoittaneet järjestöt pitävät kotimaisten energiainvestointien toteutumista erittäin tärkeänä talouden ja työllisyyden myönteisen kehityksen kannalta.

– Poliittisten päätösten avulla on turvattava yrityksille mahdollisuus toteuttaa suunnitellut suurinvestoinnit. Katsomme, että Olkiluoto 4 -hankkeelle haettu jatkoaika on täysin perusteltu ja se tulisi hankkeelle myös myöntää, järjestöt perustelevat.