Järvien jäät voivat alkaa heikentyä lähiaikoina maan eteläosassa

Auringon säteily oli helmikuussa vielä melko vähäistä ja järvien jääpeitteen kiderakenne ei päässyt merkittävästi rapautumaan.

- Maaliskuussa auringon säteily alkaa voimistua, ja jos kovia pakkasia ei ole, jäät voivat pilvisyydestä riippuen alkaa heikentyä lähiaikoina maan eteläosassa, varoittaa hydrologi Johanna Korhonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Jään heikkeneminen kiihtyy erityisesti sitten, kun jäällä oleva lumi on sulanut. Keväällä monikymmensenttinen jää voi pettää kulkijan alla, jos jään rakenne on niin sanotusti puikkoontunut.

Järvien vedenpinnat ovat ajankohtaan nähden korkealla Lounais- ja Etelä-Suomessa sateisen ja paikoin lauhan helmikuun jäljiltä. Järvien pinnat ovat ajankohdan keskitasoa korkeammalla myös Järvi- ja Pohjois-Suomessa.

Lounais- ja Etelä-Suomessa järvien pinnat laskevat maaliskuun alkupuolelle saakka, muualla lasku jatkuu pääosin koko maaliskuun, mikäli sää jatkuu ennusteen mukaisesti viileänä. Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet pysyvät lähellä nykytasoaan.