Jätekuljetusten valvonnassa kehitettävää Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen järjestämän jätekuljetusten valvonnan kehittämishankkeen tiimoilta järjestettiin kaksi jätekuljetusten tehovalvontapäivää, joiden aikana jätekuljetuksia valvottiin tien päällä yhteistyössä Lounais-Suomen poliisin kanssa.

Tehovalvontapäivien lisäksi hankkeen aikana tiedotettiin eri kanavilla jätekuljetusten valvonnasta ja niihin liittyvistä säädöksistä.

Tehovalvontapäivien aikana jätekuljetuksia valvottiin Turussa, Porissa, Salossa ja Raumalla. Yhteensä pysäytettiin yli 90 jätettä kuljettanutta ajoneuvoa, joista noin puolella havaittiin puuttuvia tai puutteellisia asiakirjoja.

Useat pysäytetyt kuljettajat eivät myöskään olleet tietoisia jätekuljetuksia koskevista säädöksistä. Toisena tehovalvontapäivänä havaittiin kuitenkin suhteellisesti vähemmän puuttuvia tai puutteellisia asiakirjoja. Useampi kuljettaja oli myös tietoinen kuljetuksia koskevista säädöksistä.

Tehovalvontapäivien tulokset viittaavat siihen, että jätekuljetusten valvonnassa on kehitettävää ja selviä tuloksia on saatu aikaan jo yhden hankkeen aikana. Tulosten perusteella jätekuljetusten valvontaa suoritetaan jatkossakin.