Jätevedenpuhdistamoa kunnostetaan juhannuksena

Rauman yhteispuhdistamolla tehdään kunnossapitotöitä juhannuksena. Puhdistamo on seisokin ajan poissa käytössä. Remontilla  parannetaan puhdistamon käyttövarmuutta.

UPM:n paperikoneilla ja Metsä Fibren sellutehtaalla pidetään samaan aikaan huoltoseisokit, jotka kestävät juhannuksen jälkeisen viikon ajan.

Rauman kaupungin yhdyskuntajätevedet ohjataan seisokin ajan kaupungin Maanpään puhdistamolle kemialliseen käsittelyyn, jota lisäksi tehostetaan desinfioinnilla ennen puhdistettujen jätevesien mereen johtamista.

 Yhteispuhdistamolla käsitellään UPM:n ja Metsä Fibren prosessijätevedet sekä Rauman kaupungin yhdyskuntajätevedet.