Jätevesineuvontaa saatavilla tänäkin vuonna

Jätevesineuvontaa Satakunnassa -hanke on ollut käynnissä vuodesta 2012 ja se on saanut rahoitusta myös vuodelle 2015. Kiinteistökohtaista, maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa on siis saatavilla myös tänä vuonna, Pyhäjärvi-instituutista kerrotaan.

Neuvontaa saa vakituisille ja vapaa-ajan asunnoille. Hanke saa rahoituksensa ympäristöministeriön varaamasta rahasta, jota jakaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

JÄNES on Pyhäjärvi-instituutin ja Satafood Kehittämisyhdistys ry:n yhteinen hanke, jonka kohdealueena vuonna 2015 ovat Köyliö, Säkylä ja Eura. Neuvontaa tehdään kuitenkin koko Satakunnan alueella.

Hankkeessa tarjotaan neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse tai kiinteistökohtaisin käynnein, mutta myös yleisötilaisuuksissa ja infopisteissä.

Kiinteistökäynnillä katsotaan jäteveden käsittelyn nykytilanne, arvioidaan nykyisten rakenteiden kuntoa ja keskustellaan vaihtoehdoista, joiden avulla kiinteistön jätevesiasiat saadaan kuntoon.

Neuvontakäynnistä saa käteensä paperin, jonka kanssa on hyvä lähestyä kuntaa tai suunnittelijaa.

Jätevesien asianmukainen käsittely vähentää lähialueen vesistöjen ravinnepäästöjä sekä suojelee pohjavesiä, lähiympäristöä ja kaivoja. Lisäksi hajuhaitat vähenevät ja jätevesijärjestelmän kunnostaminen nostaa kiinteistön arvoa.

Jätevesineuvontaa voi tilata suoraan kiinteistölle, tai neuvojan voi tavata heinäkuussa ympäri Satakuntaa järjestettäville infopisteillä.