Jätteen siirtokuormaus alkaa Hevossuon jäteasemalla

Hevossuon jäteasemalla otetaan vuoden alussa käyttöön jätteen siirtokuormaus- ja lajitteluhalli. Samaan aikaan aloitetaan sekajätteen siirtokuormaus Vaasaan Stormossen Oy:lle, josta jäte toimitetaan edelleen Westenergyn jätteenpolttolaitokseen poltettavaksi.

Viikossa kuljetetaan 2─3 kuormaa, joissa kussakin on noin 45 tonnia jätettä.

Siirtokuormattavan sekajätteen lisäksi lajitteluhallissa käsitellään muun muassa rakennusjätteitä ja jäteaseman omat sekajätelavat. Näin hyötykäyttöön saadaan mahdollisimman paljon eri jätejakeita.

Rauma kuuluu Lounais-Suomen hankintarenkaaseen, joka kilpailutti sekajätteen höytykäytön aikaisemmin vuonna 2014. Hankintarenkaaseen Rauman lisäksi kuuluvat Porin jätehuolto, Loimi-Hämeen jätehuolto, Turun seudun jätehuolto ja Rouskis Oy.