JHL korostaa: yt-lakia on noudatettava kaikissa muutostilanteissa

Kun kunnat ja kuntayhtymät suunnittelevat toimintojensa uudelleen organisointeja, kehittämishankkeita tai säästötoimenpiteitä, on muistettava toimia oikein.

Työnantajan tehtäviin kuuluu huolehtia erityisesti esimiesten perehdyttäminen yhteistoimintalakiin ja sen velvoitteisiin. Lain tarkoitus on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa.

Kaikista muutoksista, jotka koskevat henkilöstöä, heidän työtään tai työsuhteen ehtoja, on henkilöstölle annettava tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet jo suunnitteluvaiheessa ja käytävä yt-lain mukaiset neuvottelut.

- Näitä ei missään tilanteessa saa ohittaa, muistuttaa JHL:n Satakunnan alueryhmä kokoustaessaan Raumalla.

JHL:n Satakunnan alueryhmään kuuluu 12 jäsentä eri puolelta Satakuntaa sekä JHL:n Satakunnan aluetoimiston henkilökuntaa.

Satakunnasta JHL:ään kuuluu liki 13 000 jäsentä.