JHL: Kuinka on käynyt suhdelukujen noudattamiselle päiväkodeissa?

Vakituisten sijaisten palkkaaminen on yksi ratkaisukeino, sanoo JHL:n sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on huolissaan, että kaikki päiväkodit eivät vaikuta noudattavan päivähoitoasetuksen mukaisia hoitajien ja hoidettavien välisiä suhdelukuja.

– Korviimme on kentältä kantautunut tietoja, että luvuista poiketaan enemmän kuin asetus sallii. Työntekijöiden ilmoitukset hoitajavajeesta päiväkotien johdolle eivät ole tuottaneet tulosta. Sen sijaan, että päivähoidon johdossa olisi huolestuttu ja ryhdytty hankkimaan lisää työvoimaa ja palkattu sijaisia, on vajeesta ilmoittanut henkilö joutunut johdon hampaisiin, sanoo JHL:n sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi.

– Hoitajien on aina ilmoitettava, jos heitä on liian vähän suhteessa läsnä oleviin lapsiin. Jos näin ei tehdä, on hoitaja yksin vastuussa, jos ryhmässä sattuu jotain ikävää. Kun ilmoitus liian vähäisestä henkilöstöstä on tehty, vastuu jakautuu myös päiväkodin johtajalle, Pirttijärvi täsmentää.

Päivähoidon tuottajat vetoavat siihen, ettei sijaisia ole.

– Ongelma lienee kuitenkin se, että keikkojen vastaanottaminen on tuloloukku muuutoin työttömälle henkilölle. Lainvastaisten suhdelukujen ylittämisistä voitaisiin päästä eroon palkkaamalla vakituisia sijaisia, Pirttijärvi ehdottaa.

Hän pitää ongelmallisena, että suhdelukua tarkkaillaan koko päiväkodin tasolla.

– Tällainen suhdeluvun seuraamistapa on outo, kun ryhmäkoko on määritelty lakiin. Suhdeluvun tarkastelu pitäisi olla lapsiryhmäkohtainen.