JohtajajärjestelyBMH Technologyssa

Hollming-konserniin kuuluvan, Raumalla toimivan BMH Technology Oy:n toimitusjohtajana toiminut Jouni Valovuo on vapautettu toimitusjohtajan tehtävistä. Hän kuitenkin jatkaa BMH Technologyn palveluksessa.

BMH Technologyn toimitusjohtajana toimii toistaiseksi oman toimen ohella Hollmingin toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa.

Heinimaa kertoo, että viime vuosi oli BMH Technologylle vaikea. Kasvavalla yrityksellä oli Heinimaan mukaan kasvukipuja, mutta tarkemmin hän ei niitä määrittele.