Johtava ylilääkäri oli vaalikelpoinen kuntavaaleissa Raumalla

Rauman viime syksyn kuntavaaleissa ei tapahtunut virhettä. Turun hallinto-oikeus on ratkaissut kaikki syksyn 2012 kuntavaaleista tehdyt valitukset.

Rauman ohella valituksia tuli Liedon ja Turun kunnallisvaaleista. Raumalla valtuustoon valittu aluesairaalan johtava lääkäri oli hallinto-oikeuden mukaan vaalikelpoinen. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Yksi jäsen katsoi hänet vaalikelvottomaksi.

Hallinto-oikeuden mukaan hän ei toimi sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueen johtavassa tai siihen rinnastettavassa tehtävässä, koska hän ei ole kuntalaissa tarkoitetulla tavalla vastuussa erikoissairaanhoidon tehtäväkokonaisuudesta. 

Keskusvaalilautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen valitti eräs kunnan jäsen.