Joka viides äänesti SAMKin edustajistovaaleissa

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Sammakon edustajistovaali toteutettiin viikon mittaisena sähköisenä ennakkoäänestyksenä sekä yhden päivän mittaisena uurnavaalina kaikilla kampuksilla Raumalla ja Porissa.

Äänestysprosentti vuoden 2014 edustajistovaaleissa oli 21,6 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 24,5 prosenttia. Äänioikeutettuja oli yhteensä 2 178.

Uurnavaali oli suosittu äänestysmuoto, sillä uurnalla äänensä antamassa kävi 491 henkeä, kun netissä äänesti vastaavasti 96 henkeä.

Edustajistoon valittiin yhteensä 20 henkeä Rauman ja Porin kampuksilta. Edustajistosta muodostui varsin miesvaltainen, sillä naisia edustajistoon valittiin seitsemän.

Edustajistoon valitut ovat Jukka-Pekka Salmela, Marko Grönlund, Jaakko Lehtonen, Olli-Pekka Hinkkanen, Taavi Tingander, Sini Myllykoski, Sepi Kortelainen, Karita Kauppinen, Mikael Ropo, Noora Kinnunen, Henri Pynnönen, Nhamo Zinhu, Kristian Kuisma, Tuomas Sillanpää, Tanja Lepikkö, Ilona Virtanen, Jenni Vartiainen, Janne Koivunen, Kristiina Lehtonen ja Ville-Veikko Martinviita.