Jokainen yksityiskohta päätyy paperille

Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijat ovat viime päivinä tallentaneet Vanhan Rauman liiketiloja mittauspiirustuksiin. Opiskelijoita ohjaava opettaja
Aimo Nissikertoo, että Kuninkaankadulla sijaitsevat kohteet valittiin Tammelan
Kalle Saarisenehdotuksesta.

– Koska tilat ovat liikekäytössä, ne ovat jatkuvassa muutostilassa. Siksi on hyvä saada tallennettua rakennusten tämänhetkinen tilanne, Nissi selittää.

Mittauspiirustusten parissa puurtaa 29 opiskelijaa, jotka tekevät ne osana kolmannen vuoden opintojensa historiankurssia.


Lue lisää lauantain Länsi-Suomesta