Jonot venyneet jo seitsemään viikkoon

Terveyskeskuksen lääkärivaje helpotti joulukuussa, kun hoito- ja virkavapailla olevien lääkäreiden tilalle löytyi hyvin sijaisia. Avoterveydenhuollon johtavan ylilääkärin Emilia Katko-Kesälän mukaan nyt tilanne lääkärivajeen suhteen on hyvin haasteellinen. Jonot ovat ei-kiireellisissä tapauksissa venyneet.

– Jonot ovat kasvaneet jopa seitsemän viikon mittaisiksi. Se on surullinen tilanne, hän myöntää.

Terveyskeskuksessa on tällä hetkellä 33 lääkärin virkaa. Ongelman Katko-Kesälän mukaan aiheuttaa se, että virkavapaille ja vuosilomille ei löydy sijaisia.

– Keväällä heitä on aina haastavaa saada. Esimerkiksi kesän tullessa ei taas ole mitään ongelmaa, kun opiskelijoita on helposti saatavissa sijaisiksi.

Kevään tiukasta opiskelurytmistä huolimatta innokkaat opiskelijat ovat tulossa kuitenkin töihin aina kun on mahdollista.

– Kolme opiskelijaa tulee huhtikuun lopussa runsaaksi viikoksi, kun heillä tulee pieni tauko opinnoissa. Huhtikuussa tilanne on muutenkin helpottumassa.

Lue lisää torstain Länsi-Suomesta