Jos kansalta kysytään, mitkään keinot eivät kelpaa kuntatalouden tasapainottamiseksi

Kansalaisten enemmistön mielestä kunnallisveroja ei saa korottaa (54 prosenttia), velkaa ei pidä lisätä (61 prosenttia) eikä kunnan omaisuutta saa myydä (51 prosenttia).

Kuntapalvelujen laadusta ei saa tinkiä, eikä niitä saa karsia.

Palveluja ei saa myöskään ulkoistaa (64 prosenttia). Henkilökuntaa ei saa irtisanoa (56 prosenttia).

Lisäksi selvä enemmistö suomalaisista (58 prosenttia) vastustaa oman kuntansa liittämistä yhden tai useamman naapurikunnan kanssa.

Tällaisia tuloksia sai Kunnallisalan kehittämissäätiö tilaamassaan kyselytutkimuksessa.