Joustavasta hoitorahasta silta kodin ja työn välille

SDP:n kansanedustaja Kristiina Salonen on tyytyväinen ministeri Jutta Urpilaisen valtiovarainministeriön budjettiriihessä esittämiin toimiin työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Salosen mukaan tämä osoittaa, että myös vaikeassa tilanteessa on mahdollista tehdä perheitä tukevaa politiikkaa.

- Tällaisina aikoina töihin tarvitaan jokainen halukas käsipari. Tarve on erityisen suuri esimerkiksi naisvaltaisella terveydenhuoltoalalla, joka kärsii työvoimapulasta. Monelle pienen lapsen vanhemmalle kodin ja työn välinen taloudellinen ja ajankäytöllinen kuilu on liian suuri ylitettäväksi. Joustava hoitoraha on yksi keino auttaa vanhempia siirtymään työelämään asteittain.

Esityksen mukaan alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnattu osittainen hoitoraha korvattaisiin uudella joustavalla hoitorahalla. Sen on tarkoitus kannustaa vanhempia myös lyhyen aikavälin osa-aikatyön tekemiseen.

- Tämä paikkaa osaavan työvoiman tarvetta yrityksissä ja kunnissa, kun perhevapaalla olevat voivat tehdä lyhyitäkin sairauslomasijaisuuksia. Ennen kaikkea joustava hoitoraha tarjoaa kuitenkin perheille valinnanvaraa ja enemmän vaihtoehtoja. 

Salonen kiittää valtiovarainministeriä myös siitä, että ministeriössä on tuen lisäksi ymmärretty tämän muutoksen kuormittavan samalla päiväkoteja. 11 miljoonan lisäsatsaus päivähoitoon tulee Salosen mukaan todelliseen tarpeeseen.