Jujo Thermalilta pääsi myrkyllistä käsittelyainetta jäteveteen

Kauttuan paperiteollisuuden jäteveteen on päässyt myrkyllistä kemikaalia.

Tapaus sattui Jujo Thermalilla maanantaina iltapäivällä, jolloin jäteveteen joutui noin 400 litraa paperin pintäkäsittelyssä käytettävää glyoksaalipitoista ainetta.

Päästö alkoi klo 13.10 ja jäteveden pumppaus JVP-Euran puhdistamolle lopetettiin klo 14.35. Tehtaan ilmoituksen mukaan osa päästöstä saatiin talteen.

Maanantaina otettiin myös näytteet sekä JVP:n puhdistamolta että Eurajoesta. Jujo Thermalin laskelmien mukaan aineen ihmiselle haitaton pitoisuus ei ylittynyt jokivedessä. 

Varsinais-Suomen ely-keskus selvittelee asiaa.

Viemäriin päässyt kemikaali on genotoksinen eli perimään ja lisääntymiseen vaikuttava aine. Ympäristössä se ei ole erityisen vaarallinen, joskin suurina pitoisuuksina siitä on vaaraa esimerkiksi vesieliöille.