Ammattijärjestö: Rauma painosti henkilöstönsä pakkovapaille

Rauman tapahtumat ovat Olli Luukkaisen mukaan koetelleet luottamusta kunnallista työnantajaa ja paikallista sopimista kohtaan. Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan Rauman yt-menettelylle ei ollut todellista perustaa eikä tarvetta, vaikka sitä perusteltiin tuotannollisin ja taloudellisin syin.

– Ennakkotiedot Rauman vuoden 2016 tilinpäätöksestä osoittavat 8,3 miljoonan euron ylijäämää, mikä on 12,4 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Lomautuksilla ja pakkovapailla kaupunki keräsi 1,9 miljoonaa euroa ja kiittää nyt henkilöstöään ”vastuullisesta toiminnasta”, kun se oli poissa työstä lomautusuhkausten pelottamina, Luukkainen hämmästelee.

Luukkaisen mukaan kunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille peruspalvelut.

– Kunnan tehtävä ei ole tehdä taloudellista voittoa, eikä käyttää raumalaisten verorahoja esimerkiksi liike-elämää tukeviin investointeihin. Euro on vain väline, ei arvo itsessään, Luukkainen tähdentää.

Hän katsoo, että puhe talkoovapaista on harhaanjohtavaa.

– Rauma vain välttelee vastuutaan työnantajana. Talkootyö ei kuulu kunnalliseen palvelussuhteeseen, eikä vapaa ollut vapaaehtoinen. Kaupungin palvelutasoa leikattiin perusteettomalla lomautusuhkalla ja henkilöstön palkkarahaa siirrettiin kaupungin budjetin ulkopuolisiin investointeihin.

Rauman tapahtumat ovat Luukkaisen mukaan koetelleet luottamusta kunnallista työnantajaa ja paikallista sopimista kohtaan.

– Kaupunki on selitellyt vuoden 2016 tulostietoja parhain päin. Työntekijöiltä vaadittiin helmikuun loppuun 2016 mennessä sitovat ilmoitukset palkattomista vapaista. Niiden vaikutus talouteen oli kaupungin mukaan nähtävissä kuitenkin vasta vuoden lopulla.

Neuvottelujärjestön mielestä jo lomautuspäätöstä tehtäessä oli selvää, ettei lomautuksille eikä pakkovapaille ollut tarvetta.

Juko hämmästelee muitakin Rauman kaupungin näkemyksiä. Kaupunki kertoo kiky-sopimuksen säästäneen 0,7 miljoonaa euroa jo 2016, vaikka sopimus tuli voimaan vasta 2017 helmikuun alusta.