Julkisen liikenteen muutokset harmittavat Satakunnan Keskustanaisia

Satakunnan Keskustanaiset ottivat kantaa syyskokouksessaan julkisen liikenteen vähenemiseen kilpailutuksen seurauksena ja epätasa-arvoiseen lippujen hinnoitteluun muun muassa junaliikenteessä.

Satakunnan keskustanaisten mukaan linja-autoliikenteen kilpailuttaminen on johtanut perinteisten yhtiöiden bussivuorojen vähenemiseen. Myös junayhteyksiä vähennetään koko maassa vedoten halpabussien tuloon.

Keskustanaiset ottavat kantaa myös halpabussien liikennöintiin. Vuorot palvelevat aikataulujensa vuoksi heikosti työmatkaliikennettä. Bussit eivät myöskään pysähdy kaikilla haja-asutusalueen pikavuoropysäkeillä, joten ne helpottavat parhaiten taajamien välistä liikennöintiä.

Keskustanaiset kommentoivat lisäksi harvenevia junavuoroja ja halpabussien sekä VR:n käyttöön ottamaa hinnoittelua, joka kohtelee matkustajia epätasa-arvoisesti. Tätä he perustelevat sillä, että lyhyempää matkaa kulkeva saattaa maksaa matkastaan moninkertaisen hinnan. Myös lipun ostoaika ja -paikka vaikuttavat hintaan.

Satakunnan Keskustanaiset muistuttavat, että bussi- ja junavuorojen väheneminen on johtanut henkilöauton käytön lisääntymiseen sekä ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden vähenemiseen.

Satakunnan Keskustanaiset vaativat hallitukselta toimia näiden epäkohtien korjaamiseksi.