Jurtinviljelijöitä enemmän kuin kiintiö sallisi

Sucroksin ja viljelijöiden väliset sopimukset valmistuivat ennätysajassa heti kun sokerijuurikkaan hinnasta päästiin sopuun.

-Sokerijuurikkaan viljelyhalukkuutta on selvästi enemmän kuin mihin Suomen sokerikiintiö antaa mahdollisuuden. Tämän vuoksi lisää sokerikiintiötä pyytäneiden toiveita ei pystytä täysimääräisesti täyttämään, kerrotaan Sucroksilta.

Vuoden 2014 sokerisato oli ennätyksellinen. Sokeria tuotettiin yhteensä n. 92.000 tonnia. Koska tuotanto ylitti maakiintiön n. 11.000 tonnilla, rajoittaa myös tämä vuoden 2015 kylvöalaa.

Sitovien siementilausten perusteella sokerijuurikkaan kylvöala tulisi nousemaan noin 12.000 hehtaariin.

Uusia viljelijöitä vuonna 2015 aloittaa 37 kappaletta kokonaisviljelijämäärän ollessa 771 kappaletta.

Luvut eivät ole lopullisia ja voivat siten vielä muuttua kevään edetessä.