JVP-Eura: Eurajoen paakut syntyvät puhdistamon huoltokaivoissa

Eurajoen mystisten paakkujen salaisuus alkaa selvitä. Paakulähteeksi vaikuttavat osoittautuneen Euran jätevedenpuhdistamon huoltokaivot.

Paakkuja havaittiin runsaammin viimeksi helmikuun toisella viikolla. Tuolloin myös Eurajoen pinta laski poikkeuksellisen voimakkaasti, mikä sai heräämään epäilykset asioiden liittymisestä toisiinsa.

Paakkulähde on siis todennäköisest JVP-Euran purkuputken huoltokaivoissa, joihinkertyy pienikokoista, halkaisijaltaan alle yhden millimetrin kokoista kiintoainesta. Vähitellen aines muodostaa kaivoihin lietemäisen kerroksen.

- Jos joen pinta laskee kaivojen puhdistuksen välillä riittävän alas, seuraa siitä hetkellinen kohouma Eurajokeen kiintoainekuormaan, puhdistamoyhtiön hallituksen puheenjohtaja Kimmo Haapanen toteaa.

Hän pitää mahdollisena, että kiintoaine purkautuu paakkumaisesti.

Teoriaa tutkitaan nyt kaivosta otettujen näytteiden avulla. Niitä verrataan joesta kerättyihin paakkuihin.

Puhdistamo on kuitenkin jo ryhtynyt toimiin asian korjaamiseksi. Purkuputken viimeisiin kaivoihin asennettiin torstaina oheisen kuvan mukaiset siivilät, joiden pitäisi estää lietepatjan ja mahdollisten paakkujen karkaaminen jokeen.