JVP-Eura Oy:stä jätettiin tutkintapyyntö

JVP-Eura Oy:n ja Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston toiminnasta on jätetty tutkintapyyntö poliisille. 

Rauman poliisilaitokselle jätetyn pyynnön mukaan puhdistamoyhtiön omistavien yritysten "on syytä epäillä" syyllistyneen jatkettuun ympäristörikokseen. Perusteena ovat raportoimattomat ohijuoksutukset ja sen vuoksi rikotut ympäristölupaehdot.

Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston kohdalla tutkintapyyntö koskee puhdistamon valvontaa ja siihen liittyvien velvoitteiden mahdollista rikkomista.

Tutkintapyynnön on jättänyt Paavo Majaneva, joka edustaa Eurajoen kuntaa Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksessä.