JVP-Eura : Purkuvesiä varten käynnistetään hygienisointi

JVP-Eura Oy tiedottaa, että syksyllä valmistuvan jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen yhteydessä lisätään esiselkeytys- ja ilmastuskapasiteettia, jolloin mahdollistetaan suurempien jätevesimäärien käsittely.

Puhdistamon toiminnan kehittäminen on yrityksen mukaan jatkuva prosessi, jonka avulla saavutetaan haasteellisten jätevesien käsittelyssä lupaehtojen mukaiset puhdistustulokset.

Tämän vuoden alkupuoliskolla on purkuvesien laadussa ollut ongelmia, koska puhdistusprosessia ei ole yrityksen mukaan voitu täysimääräisesti hyödyntää peruskorjaus-laajennustyön vuoksi.

JVP-Eura Oy on käynnistämässä varotoimenpiteenä kaikkien Eurajokeen johdettavien purkuvesien hygienisoinnin uima- ja kastelukauden ajaksi.

Viime viikkoina on joessa havaittu kiintoainekokkareita ja jätevedessä on ollut runsaasti rasvaa.

ELY-keskus on ottanut kiintoainekokkareista näytteet, joita parhaillaan tutkitaan. JVP-Eura on yrittänyt selvittää rasvan alkuperää, mutta ei ole onnistunut.

JVP-Eura Oy pahoittelee tiedotteessaan jätevesien käsittelyssä ilmenneitä ongelmia ja Eurajokeen kohdistuneita käyttörajoituksia.