JVP-Euran puhdistustulos on heikentynyt

Eurassa sijaitsevan JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon toimintaa on haitannut aktiivilietteen heikentynyt laskeutuvuus viikosta 13 (23.3.) lähtien. Kuormitustilanteesta riippuen puhdistustulos on vaihdellut hyvästä heikkoon. Tilannetta on pyritty korjaamaan erilaisin toimenpitein, mutta biologisen prosessin normalisoimista on vaikeuttanut sulamisvesien jälkeen kuntalinjan jäteveden laadulliset vaihtelut. Purkuvedet hygienisoidaan tilanteen vuoksi.

JVP-Eura Oy suorittaa väliselkeytysaltaan vuosihuollon 22.4. kello 3 ja 23.4. kello 18 välisenä aikana. Huollon aikana paperitehtaan prosessivedet puhdistetaan tehtaalla ja johdetaan Eurajokeen JVP:n purkupisteessä. Poikkeustilanne lisää Eurajoen veden sameutta ja hapenkulutusta. Huoltotilanteen päättymisestä ilmoitetaan erikseen samalla jakelulla. 

Asiasta tiedotetaan myös osoitteessa www.jvp-eura.fi.