JVP joutuu taas päästämään jätevettä Eurajokeen

Sateiden ja pumppaamohäiriöiden takia JVP-Eura Oy joutuu ohittamaan Vähävahen jätevesipumppaamon. Ohitusjätevedet laskevat Eurajokeen.

Ohitus alkoi tiistaina noin klo. 14.30.

Ohitusvirtaus on noin 700 kuutiota vuorokaudessa, josta yhdyskuntajäteveden osuus on vesihuoltolaitoksen ilmoituksen mukaan noin 80–100 kuutiota.

Loput ohitusvedestä on sateesta ja sulamisvesistä johtuvia vuotovesiä.

Yhtiö myös ilmoittaa, että sääolosuhteiden takia JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamon puhdistustulos on heikentynyt. Heikentynyt puhdistustulos tarkoittaa lähinnä kiintoainetta, fosforia ja bakteerimäärää.