JVP:n oikeudenkäynnissä syytä sysättiin Euran kunnalle

Satakunnan käräjäoikeudessa Raumalla on käynnissä JVP-Eura Oy:n oikeudenkäynti jätevesipäästöistä.

Syyttäjä vaati yhtiön entiselle toimitusjohtajalle ja käyttöpäällikölle rangaistusta ympäristön turmelemisesta.

Lisäksi syyttäjä vaati yhtiölle 30 000 euron yhteisösakkoa ja vähintään 400 000 euroa saavutetusta taloudellisesta hyödystä. Kaikki vastaajat kiistivät syytteet.

Syyttäjän mukaan entiset toimitusjohtaja ja käyttöpäällikkö ovat toimineet tahallaan tai törkeän huolimattomasti lupaehtojen vastaisesti. Syytteen mukaan puhdistamolta on juoksutettu jätevettä ohi laitoksen suoraan Eurajokeen vuosina 2006–2012.

Miehet kiistivät teon. Heidän mukaansa Euran kunta on vastoin osakassopimusta johdattanut jätevettä laitokseen yli sallitun rajan.

Heidän mukaansa Euran kunnan jätevesiverkosto on todella surkeassa kunnossa. Viemärilinjaa pitkin tuli jätevesien lisäksi runsaasti myös sade- ja sulamisvesiä. Oikeudenkäynti jatkuu vielä kaksi päivää.