JVP:n ongelmana ovat nyt metallit

Euran jätevedenpuhdistamoa vaivaa nyt metalliongelma. Se on todennäköisesti syy siihen, miksi puhdistamolla on suuria vaikeuksia karkailevan kiintoaineksen kanssa.

JVP-Eura Oy:n laitoksen puhdistustulos on heikentynyt kevään mittaan rajusti (LS 19.4.).  

Metallihavainto tehtiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen teettämässä tutkimuksessa. Se tehtiin Eurajoessa esiintyneiden paakkujen alkuperän selvittämiseksi. Eniten huolta herättävät alumiini ja kupari.

Alumiinia käytetään laitoksella prosessin loppuvaiheessa fosforin saostamiseen. Metallia on nyt kuitenkin löydetty suurina pitoisuuksina myös prosessin aikaisemmista vaiheista, mikä ei ole normaalia.

Väärään paikkaan joutunut alumiini saattaa sotkea lietteen ominaisuuksia ja sekoittaa puhdistusprosessia.

Vielä merkillisempää on kuitenkin laitoksen lietteestä mitattu kuparipitoisuus.

Kuparin on eliöille myrkyllinen metalli. Se saattaa tappaa biologisesssa puhdistusprosessissa oleellisia mikrobeja, tai ainakin haitata niiden toimintaa.

Mikrobeja käytetään pudistamolla erityisesti orgaanisen aineksen hajottamiseen.

JVP-Eura Oy tilaa nyt asiasta perusteellisen tutkimuksen.

Siinä selvitetään puhdistamon niin sanottuun kuntalinjaan liittyneiden teollisuusyritysten veden laatu. JVP:n mukaan on selvää, ettei kupari ole peräisin yksityisten ihmisten jätevesistä.

(Korjaus: Tutkimuksessa ei selvitetä JVP:n teollisuusosakkaiden jäteveden laatua)