Kaapatuksi epäillyn koneen esiselvitys päättynyt

Sisä-Suomen poliisi on päättänyt  kaapatuksi epäillyn lennon johdosta käynnistetyn esiselvityksen.

Poliisi on saanut riittävät tiedot ja niiden perusteella on pääteltävissä, että koneen kaappausta ilmaiseva koodi on lähtenyt koneesta sen ollessa Ranskan ilmatilassa. Koodin lähtemisen syy ei ole selvinnyt.Ranskan ilmailuviranomaiset tekevät tarpeen mukaan siltä osin jatkotutkinnan.

Koneeseen on kaappauskoodin lähtemisen jälkeen oltu yhteydessä sekä lennonjohdosta että tarkistuslennon suorittaneesta ranskalaisesta hävittäjästä. Koneesta saatujen tietojen perusteella sen sallittiin jatkaa matkaa määränpäähänsä Tampereelle.

Selvityksen mukaan kone on ennen Suomen ilmatilaan saapumista ollut yhteydessä matkan varrella olleisiin lennonjohtoihin.

Suomen ilmatilaan tullessaan kone on ollut yhteydessä lennonjohtoon ja tarkistuslennon suorittaneeseen hävittäjään.

Selvityksessä todetaan myös, että poliisin, ilmavoimien ja lennonjohdon toiminta Suomessa perustui voimassa oleviin ohjeisiin. Ilmavoimat antoi poliisille lainmukaista virka-apua.

Toiminnasta ei ole aiheutunut vaaraa matkustajille eikä sivullisille.