Kaapelointityötä Pyhärannassa ja Pyhämaalla keväällä ja kesällä

Vakka-Suomen Voima Oy aloittaa maaliskuussa 2016 kaapelointityön Pyhärannassa ja Pyhämaalla. Kaapeloinnilla parannetaan ja vahvistetaan alueiden sähkönjakeluverkkoa säävarmemmaksi.

Työn urakoitsijana toimii Vertek Oy ja työtä tehdään Pyhärannan keskusta-alueella välillä Hakaluodontie-Ristentie. Työn aikana teiden varsilla liikkuu urakoitsijan kalustoa, joka voi aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä liikenteen sujuvuudelle. Työstä saattaa aiheutua hetkellisesti myös maisemallista haittaa.

Projektin aikana saneerataan neljä kilometriä keskijänniteilmajohtoja ja seitsemän kilometriä pienjänniteilmajohtoja maakaapeliksi. Lisäksi Pyhärannan ja Pyhämaan väliselle meriosuudelle asennetaan merikaapeli. Kaapeloinnin kustannukset ovat lähes miljoona euroa.