Käärmeistä kaivataan havaintoja

Turun yliopisto ja Turun biologinen museo keräävät käärmehavaintoja Varsinais-Suomen alueelta.

Tarkoituksena on kartoittaa kyyn ja rantakäärmeen esiintymistä maakunnassa sekä erityisesti sitä, miten lähellä tiheää asutusta nämä lajit voivat elää.

Kyy ja rantakäärme ovat tuttuja naapureita maaseudun ja saariston asukkaille, mutta näitä käärmeitä tavataan harvemmin kaupungeissa tai muissa taajamissa. Turun yliopiston ja Biologisen museon tutkijat ottavat mielellään vastaan havaintoja käärmeistä maalla ja kaupungissa. Myös vanhoja ja epätäydellisiä havaintoja otetaan vastaan.

Käärmehavainnoista voi ilmoittaa netissä lomakkeella tai sähköpostilla Turun biologiseen museoon. Havainnoistaan voi kertoa myös puhelimella.

Käärmehavainnot: nettilomake: http://users.utu.fi/pakisa/Kaarmehavainnot.html

Sähköposti: pekka.kaar@turku.fi

Puhelin: 044 907 2145