Kaatopaikan seuranta varmistaa Pirttialhon puhtauden

Rauman Hangassuon vanhan kaatopaikan sulkemisesta on vierähtänyt jo kaksi vuosikymmentä. Kaatopaikkaa ei voi silti unohtaa, sillä pinnan alla muhii erilaisia kemikaaleja ja kaasuja. Pohja- ja pintaveden sekä ilman kautta niillä voi olla vaikutusta niin lähialueelle kuin ympäristöön laajemminkin.

Erityisen tärkeäksi juuri Hangassuon seuraamisen tekee se, että alue sijaitsee uuden Pirttialhon asuinalueen kupeessa.

Hangassuon vaikutuksista saatiin näyttöä, kun Pirttialhon alueen maaperää tutkittiin kaavoituksen yhteydessä. Tuolloin havaittiin merkkejä raskasmetallisaastumisesta ja pohjaveden hiilivedyistä.

Kaatopaikan lähistöltä löytyi erilaisten haitallisten aineiden pitoisuuksia, jotka eivät olisi mahdollistaneet asuinrakentamista ainakaan ilman mittavia maanvaihtoja.

– Kaava-aluetta on rajattu siten, ettei tonteilla ole havaittuja haitallisia pitoisuuksia maaperässä tai pohjavedessä, selvittää ympäristönsuojelutarkastaja Raija Hakanen.

Kaatopaikkaa on seurattu koko ajan. Alueelle on laadittu uudet tarkkailuohjelmat. Niillä seurataan niin kaasuja kuin pohjaveteen päätyviä aineitakin.