Kaavoitusarkkitehti päivystää Lapin kirjastossa

Ensi torstaina Lapin kirjastossa on mahdollista tutustua Lapin keskustan asemakaavamuutoksen luonnokseen. Rauman kaupungin kaavoitusarkkitehti Leena Joki-Korpela päivystää kirjastossa torstaina kello 13–18.

Asemakaavamuutoksen alue sijaitsee keskustassa Lapinjoen pohjois- ja eteläpuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Kirkkotiehen, idässä Kivisillantiehen, etelässä Sahamäentiehen ja lännessä Eurajoentiehen.

Lapin keskustan asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia alueen kehittämismahdollisuuksia sekä yhdenmukaistaa asemakaavan kortteli- ja tonttirajat olemassa olevien kiinteistörajojen kanssa.

Valtaosa alueen kehittämistoimenpiteistä kohdistuu joen pohjoispuolelle entisen pappilan ja kunnantalon väliselle alueelle. Kaavamuutoksella tutkitaan myös alueen rakennuskannan suojelukysymyksiä.

Asemakaavamuutoksen aineisto on nähtävillä myös internetissä.