Kaavoitusjaostosai Sonnihaankaavan eteenpäin

Jo vuodesta 2005 vireillä ollut Sonnihaan omakotialueen asemakaavamuutos etenee Raumalla.

Uudelleen perustettu kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto oli valmis osaltaan lähettämään kaavamuutoksen eteenpäin. Lopullisesti sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kaavamuutos pyrkii Pidesluodon itäosassa sijaitsevan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asuinalueen säilymiseen. Sonnihaka rakennettiin 1940-luvun alussa Lönnströmin tehtaan työläisten asuinalueeksi.

Kaavanteossa on herättänyt keskustelua asemakaavan rakentamistapaohjeisiin kirjattu määräys, ettei rakennuksiin saa avata kattoikkunoita.

Kaavoitusjaoston hyväksymässä kaavaehdotuksessa kattoikkunat kuitenkin sallitaan rakennusten pihan puolella.