Kakonjärven tuulipuistoetenee sujuvasti

Kakonjärven tuulivoimapuisto vaikuttaa olevan poikkeus monien tuulivoimahankkeiden joukossa. Pyhärannan ja Laitilan rajamaille suunniteltu puisto ei ole herättänyt kansanliikettä eikä muutenkaan voimakasta vastustusta.

Se on sopivan paikan ja tiedotuksen ansiota, uskoo Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja Ralf Granholm.

– Tämä konsultin löytämä paikka on erinomainen, sillä se sijoittuu sopivasti asutuksen väliin. Lisäksi olemme satsanneet todella paljon esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioitiin (yva) ja tiedon jakamiseen.

Projekti-insinööri Teemu Molkkarin mukaan kritiikki on vähentynyt sitä mukaa, kun tieto on saavuttanut ihmiset.

Torstaina hanketta ja erityisesti siitä tehtyä yvaa esiteltiin Pyhärannassa. Kolmen tunnin aikana keskustelu karttojen ympärillä kävi vilkkaasti, mutta soraääniä kuului vähän.

Suurin yvassa esitetty voimalamäärä on 19, ja sitä Hyötytuuli luonnollisesti myös tavoittelee tulevassa kaavoitus- ja lupaprosessissa.

Granholm uskoo, että Kakonjärvellä päästään pystyttämään voimaloita vuonna 2015. Valmisteluun verrattuna rakentaminen käy hänen mukaansa sutjakkaasti.

Kakonjärvi-hankkeen yva-selostukseen voi tutustua osoitteessa www.ymparisto.fi/kakonjarvituulivoimaYVA. Siitä voi jättää mielipiteitä Varsinais-Suomen ely-keskukseen 27. syyskuuta saakka.