Kakonjärven YVA-ohjelma on tasapuolinen

Pyhärannan Kakonjärven tienoille suunnitellun tuulivoimapuiston YVA-ohjelma kelpaa pääpiirteissään Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

Sen mukaan ohjelma tarkastelee eri vaihtoehtoja tasapuolisesti. Merkittävimpiä luontovaikutuksia on tuotu hyvin ja riittävän laajasti esille.

Keskus ei edellytä lausunnossaan kuin pieniä lisäyksiä YVA-ohjelmaan.

Lue lisää Länsi-Suomesta.