Kalannin ja Pyhärannan Säästöpankit valmistelevat yhdistymistä

Kalannin ja Pyhärannan Säästöpankit ovat aloittaneet pankkien yhdistymiseen tähtäävän hankkeen.

Hallitukset ovat kokouksissaan päättäneet yhteisen sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Sulautumissuunnitelman mukaan Pyhärannan Säästöpankki sulautuu Kalannin Säästöpankkiin, ja näin muodostuvan kokonaisuuden uudeksi viralliseksi nimeksi tulee Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta. Lopulliset sulautumispäätökset tehdään pankkien isännistöjen kevätkokouksissa huhtikuussa.

Tavoitteena on, että yhdistynyt pankki aloittaa toimintansa lokakuussa 2019. Yhdistyvän pankin asiakasvarat ovat noin 270 miljoonaa, ja sillä on lähes 14 000 asiakasta.

Yhdistymisen ensisijaisena tavoitteena on paikallisen säästöpankin toimintaedellytysten vahvistaminen. Pankkiala on voimakkaassa murroksessa, ja tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi tehtävien investointien määrä kasvaa lähivuosina.

Samanaikaisesti lisääntyvä sääntely ja tiukentuvat viranomaisvaatimukset ovat kasvattaneet pankissa vaadittavan hallinnollisen työn määrää ja kustannuksia.

Yhdistymällä saavutetaan merkittävä säästö yhteenlaskettujen hallintokulujen osalta ja vapautetaan lisää aikaa asiakastyöhön.

Pyhärannan Säästöpankin asiakkaiden kaikki nykyiset palvelut säilyvät sulautumisessa ennallaan. Konttoritoiminta Pyhärannassa Ihodessa jatkuu ja henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden pankin palvelukseen. Pankin toimitusjohtajana toimii Jani Eenola ja Ossi Öhman ottaa pankinjohtajana vastuun yritysasiakasliiketoiminnasta sekä varallisuudenhoidon palveluista. Pankinjohtaja Sinikka Sarin vastaa kaikkien konttoreiden henkilöasiakasliiketoiminnasta.

Kalannin Säästöpankin aukioloaikoihin ja konttoriverkostoon muutoksia

Kalannin Säästöpankki mahdollistaa asiakkailleen maaliskuun alusta lähtien  henkilökohtaiset neuvottelut ajanvarauksella kaikissa konttoreissa klo 8–20. Muutoksella vastataan asiakkaiden lisääntyneeseen neuvontapalveluiden kysyntään aamuisin ja iltaisin.

Pankissa on tehty myös päätös konttoriverkoston tiivistämisestä.

Taivassalon konttorin toiminnot yhdistetään kesäkuun 2019 alusta alkaen Vehmaan konttoriin, joka jatkaa nykyisillä aukioloajoilla ja palveluilla. Samassa yhteydessä Kalannin konttorin palveluajat muuttuvat. Kesäkuun alusta lähtien konttori palvelee asiakkaita tiistaisin ja torstaisin

Kassapalvelut ovat tarjolla Vehmaalla ja Kalannissa, kuten nytkin klo 10–12. Uudessakaupungissa ja Laitilassa kassapalvelut ovat asiakkaiden käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 10-16.30. Asiakkaiden kaikki sopimukset ja tilinumerot säilyvät konttorimuutoksissa ennallaan.