Kalastuskunta pyörsi lupansa sukelluspuistolle

Putsaaren merialueelle Uudenkaupungin edustalle suunniteltu sukelluspuisto on vastatuulessa.

Hankkeelle myönnetystä luvasta tehty valitus hyväksyttiin osittain Vaasan hallinto-oikeudessa vapun jälkeen. Kaupungin vesialueen osalta lupa on edelleen voimassa mutta Putsaaren kalastuskunnan vesialueella ei.

Puiston puuhamies Sauli Lalla Uudenkaupugin Sukelluskeskuksesta on uudesta tilanteesta harmissaan.

Kaupungin alueelle on lupa upottaa yksi hylky, mutta sen varaan ei puistoa kannata rakentaa. Tällä hetkellä neuvotteluyhteyttä lupansa pyörtäneeseen kalastuskuntaan ei myöskään ole. Puistolle haetaan nyt uusia vesialueita.

– Kalastuskunnan kanssa kaikki asiat piti olla sovittuna. Tarkkaa paikkaa ei nimetty vaan puhuttiin kahdesta aluksesta kahdelle alueelle mutta vaihtoehtoisia paikkoja melkoisen etäältä toisistaan katsottiin useampia, kertaa Lalla.

Aluehallintovirasto myönsi luvan kahden alueen käyttöön ja samalla se salli rakenteiden sijoittamisen tarvittaessa myös neljälle muulle alueelle. Luvassa edellytettiin, että kalastuskunnan kanssa sovitaan vielä tarkkaan alueet, joissa sukellustoimintaa voidaan harjoittaa.

Viraston päätöksen mukaan rakenteiden sijoittamiselle mereen ei ole vesilain eikä ympäristönsuojelulain mukaisia esteitä.