Kalastuslupien myynti posteissa päättyy

Valtion kalastuslupien myynti postin omissa myymälöissä sekä sen yhteistyökumppanien hoitamissa myyntipisteissä loppuu kuluvana vuonna 28. helmikuuta.

Muutos johtuu siitä, että maa- ja metsätalousministeriö on uudistamassa valtion kalastusmaksujen keräämisjärjestelmää. Asiaan liittyy myös käynnissä oleva kalastuslain kokonaisuudistus, jossa tullaan määrittelemään maksujen keräämisen vastuutahot.

Hallituksen esitys uudeksi kalastuslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä, ja tavoitteena on, että se astuisi voimaan ensi vuoden alusta.

Valtion kalastusluvat voi jatkossa ostaa verkosta www.mmm.fi tai lupia myyvistä myyntipisteistä, jotka voi tarkistaa maa- ja metsätalousministeriön kalastuksen neuvontapuhelimesta numerosta 0100 84014.