Kalastusluvat kuntoon kesälomalle

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemän selvityksen mukaan vain alle puolet vapaa-ajankalastajista maksaa kalastuksenhoitomaksun. Tavallisimmin kalastusmaksut jäävät maksamatta satunnaisesti kalastavilta. Luvat on kuitenkin helppo hoitaa kuntoon, muistuttaa Kalatalouden Keskusliitto.

Valtion kalastusluvat (kalastuksenhoitomaksu ja kalastusläänikohtainen viehekalastusmaksu) voi hankkia Metsähallituksen verkkokaupasta www.eraluvat.fi tai vaikkapa R-kioskilta. Maksukuitti tai sen kopio on pidettävä aina mukana kalastettaessa.

Onkimiseen ja pilkkimiseen ei tarvita lupia. Muut kalastusmuodot vaativat 18–64-vuotiaalta kalastajalta aina luvan. Viehekalastusta harrastavan 18–64-vuotiaan tulee maksaa kalastuksenhoitomaksun lisäksi joko kalastusläänikohtainen viehekalastusmaksu tai paikallinen kalastuslupa. Verkkopyyntiin tai ravustukseen tarvitaan kalastuksenhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan lupa.

Kalastuksenhoitomaksu on 24 € kalenterivuodelta tai 7 € seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta. Kalastusläänikohtainen viehekalastusmaksu on 31 € kalenterivuodelta tai 7 € seitsemän vuorokauden ajalta maksupäivästä tai muusta maksukuittiin merkitystä päivästä alkaen.

Valtion kalastuksenhoitomaksun ja kalastusläänikohtaisten viehekalastusmaksujen kerääminen siirtyi maa- ja metsätalousministeriöltä Metsähallitukselle 1.1.2015. Varojen käytöstä vastaa edelleen lain mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö.

Tarkemmat tiedot kalastusluvista: www.ahven.net/luvat ja www.eraluvat.fi