Kalastusorganisaatiot kantelivat oikeuskanslerille merimetsolupien käsittelystä

Merimetsoyhdyskunta Rauman Järviluodossa kesällä 2020. Satakuntalaiset kalastusorganisaatiot eivät ole mukana oikeuskanslerille jätetyssä kantelussa. KUVA: arkisto/Pekka Lehmuskallio

Merimetsoa koskevien poikkeuslupahakemusten käsittelyaika on kohtuuttoman pitkä, katsovat Pohjanmaan ja Turun seudun kalastusorganisaatiot. Ne ovat jättäneet asiasta kantelun oikeuskanslerille.