Kalastusta valvotaan ensi kertaa myös satelliittikuvista – rasvaevällisen lohen laittomasta nappaamisesta voi tulla muhkea sakko

Loheen kohdistuvasta kalastusrikoksesta tai -rikkomuksesta voi napsahtaa lisäksi myös muhkeita korvauksia. Kuva: ELY-keskus

Lohenkalastusta valvovat Länsi-Suomen merivartiosto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus lisäävät tänä vuonna panostuksia lohikalastuksen valvontaan Pohjanlahdella, sillä ensimmäistä kertaa historiassa kalastuksenvalvonnassa käytetään hyväksi myös satelliittikuvia. EMSA:n (European Maritime Safety Agency) tuottamilla satelliittikuvilla on tarkoitus täydentää ja tuoda painopisteitä valvonnalle.

Länsi-Suomen merivartioston tiedotteen mukaan Rajavartiolaitokselta valvontaan osallistuvat Porin, Vallgrundin ja Virpiniemen merivartioasemat, vartiolaiva Uisko ja vartiolentolaivue. Valvonta kohdistetaan ensisijaisesti kaupalliseen kalastukseen, mutta myös vapaa-ajan kalastusta valvotaan.

Lohenkalastusta Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella säädellään valtioneuvoston asetuksella (2017/236). Tiedotteen mukaan lohta koskee myös kansallisen kalastuslain menettämisseuraamus: tiettyjen uhanalaisiin ja taantuneisiin kalalajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä voidaan tuomita valtiolle menetettäväksi se arvo, joka kalalla on lajinsa edustajana. Itämeren luonnonlohen (rasvaevällinen) arvo on 3470 € ja istutetun (rasvaevättömän) lohen 170 €.