Kallio- ja Nortamonkadun risteysalue suljetaan autoliikenteeltä

Keskustan alueella alkavat kiveystyöt maanantaina 11.toukokuuta. Kallio- ja Nortamonkadun risteysalueen betonikiveys on tarkoitus poistaa ja tilalle tulee uusi luonnonkiveys. 

Rauman kaupungin katutoimen rakennusmestari Pauli Heinosen mukaan työt on tarkoitus aloittaa Nortamonkadun idänpuoleiselta kaistalta eli kauppakadun puolelta. 

Töiden pitäisi tulla valmiiksi 18.kesäkuuta mennessä.

Kiveystyö aiheuttaa muutoksia ajoneuvoliikenteen liikennejärjestelyihin heti maanantaista alkaen.

Nortamonkadulta ja Kalliokadulta tuleva liikenne Kauppakadulle on estetty. Nortamonkatua etelästä tuleva liikenne ohjataan kiertotielle Pakkahuoneenkadulle ja Nortamonkatua pohjoisesta tulevan liikenne puolestaan opastetaan työmaan ohitse. Opastus on järjestetty liikennemerkkien ja aitojen avulla. Lännestä Kalliokatua pitkin tuleva liikenne ohjataan Nortamonkatua etelään. Jalankulkijoiden liikenne on järjestetty työmaa-alueen sivuista. 

Heinosen mukaan työn edetessä myös liikennejärjestelyt muuttuvat.